Duomenų apsaugos reglamentas

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

Vytautas Andrulis
E-paštas.  vytautas.andrulis@kba.lt  Tel. Nr. 8 652 86382

Asmens duomenu tvarkymo taisyklės
Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas
Duomenų subjektų prašymo įgyvendinti duomenų subjektų teises forma
Klientų aptarnavimo telefonu ir el. paštu tvarka