Aptarnaujamos įstaigos

Eil.
Nr.
Aptarnaujama įstaiga Aptarnauja
nuo:
Aptarnauja
iki:
Prijungta prie:
1 Kauno plaukimo mokykla 2016-01-01
2 Kauno sporto mokykla Tauras 2016-01-01 2020-03-01 Kauno sporto mokykla Gaja
3 Kauno žiemos sporto mokykla Baltų ainiai 2016-01-01 2021-05-01 Kauno sporto mokykla Startas
4 Kauno krepšinio mokykla Žalgiris 2016-01-01
5 Kauno sporto mokykla Gaja 2016-03-01
6 Kauno sporto mokykla Bangpūtys 2016-03-01
7 Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla 2017-01-01
8 Kauno moksleivių techninės kūrybos centras 2017-01-01
9 Kauno jaunųjų turistų centras 2017-01-01 2018-08-01 Kauno Algio Žikevičiaus
saugaus vaiko mokyklos
10 Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai 2017-01-01 2021-08-31 Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos
11 Kauno vaikų ir jaunimo teatras Vilkolakis 2017-01-01 2018-08-01 Kauno tautinės
kultūros centro
12 Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla Varpelis 2017-01-01
13 Kauno 1-oji muzikos mokykla 2017-01-01
14 Kauno moksleivių aplinkotyros centras 2017-01-01 2018-08-01 Kauno Algio Žikevičiaus
saugaus vaiko mokyklos
15 Kauno švietimo inovacijų centras 2017-01-01
16 Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla 2017-01-01
17 M. Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio
lavinimo centras
2017-01-01 2018-08-01 Kauno Antano Martinaičio
dailės mokyklos
18 Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba 2017-01-01
19 Kauno choreografijos mokykla 2017-01-01 2021-08-31 Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos
20 Kauno tautinės kultūros centras 2017-01-01
21 Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 2017-01-01
22 Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla 2017-01-01
23 Kauno sakralinės muzikos mokykla 2017-01-01
24 Kauno sporto mokykla Startas 2017-03-01
25 Kauno kultūros centras 2017-04-01
26 Kauno miesto muziejus 2017-04-01
27 Kauno m savivaldybės Vinco Kudirkos
viešoji biblioteka
2017-04-01
28 Koncertinė įstaiga Kauno miesto
simfoninis orkestras
2017-04-01
29 Koncertinė įstaiga Kauno santaka 2017-04-01
30 Kauno menininkų namai 2017-04-01
31 Kauno šokio teatras Aura 2017-04-01
32 Kauno kino centras Romuva 2017-04-01
33 Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2017-04-01
34 Kauno kartų namai 2017-04-01
35 Kauno miesto socialinių paslaugų centras 2017-04-01
36 Kauno savivaldybės vaikų globos namai 2017-04-01
37 Vaikų gerovės centras Pastogė 2017-04-01
38 Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ 2017-04-01
39 Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla 2017-07-01 2019-08-31 Prijungta prie KTU
Vaižganto progimnazijos
40 Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija 2017-07-01
41 Kauno Vinco Kudirkos progimnazija 2017-07-01
42 Kauno Šilo pradinė mokykla 2017-07-01
43 Kauno Paparčio pradinė mokykla 2017-07-01
44 Kauno Panemunės pradinė mokykla 2017-07-01
45 Kauno Jono Jablonskio gimnazija 2017-07-01
46 Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija 2017-07-01
47 Kauno Kazio Griniaus progimnazija 2017-07-01
48 Kauno Milikonių progimnazija 2017-07-01
49 Kauno šv.Kazimiero progimnazija 2017-07-01
50 Kauno Antano Smetonos gimnazija 2017-07-01
51 VDU Atžalyno progimnazija 2017-07-01
52 Kauno Žaliakalnio progimnazija 2017-07-01
53 Kauno Palemono gimnazija 2017-07-01
54 Kauno Rokų gimnazija 2017-07-01
55 Kauno Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras 2017-07-01
56 Kauno Simono Daukanto progimnazija 2017-07-01
57 Kauno Senamiesčio progimnazija 2017-07-01
58 Kauno Pilėnų gimnazija 2017-07-01
59 Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija 2017-07-01
60 Kauno „Saulės“ gimnazija 2017-07-01
61 Kauno Santaros gimnazija 2017-07-01
62 Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus 2017-07-01
63 Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla 2017-07-01
64 Kauno Juozo Grušo meno gimnazija 2017-07-01
65 Kauno Suzukio pradinė mokykla 2017-07-01
66 Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija 2017-07-01
67 Kauno Dainavos progimnazija 2017-07-01 2021-08-31 Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos
68 Kauno Martyno Mažvydo progimnazija 2017-07-01
69 Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla 2017-07-01 2018-08-31 Kauno Žaliakalnio
progimnazijos
70 Kauno Varpo gimnazija 2017-07-01
71 KTU Vaižganto progimnazija 2017-07-01
72 Kauno Kovo 11-osios gimnazija 2017-07-01
73 Kauno jaunimo mokykla 2017-07-01 2018-08-31 Kauno suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo centro
74 Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija 2017-07-01
75 Kauno Veršvų gimnazija 2017-07-01
76 Kauno Aitvaro mokykla 2017-07-01
77 Kauno Tado Ivanausko progimnazija 2017-07-01
78 Kauno Varpelio pradinė mokykla 2017-07-01
79 Kauno Aušros gimnazija 2017-07-01
80 Kauno Maironio universitetinė gimnazija 2017-07-01
81 Kauno Ryto pradinė mokykla 2017-07-01
82 Kauno Petrašiūnų progimnazija 2017-07-01
83 Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla 2017-07-01 2018-08-31 Kauno suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo centro
84 Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla 2017-07-01
85 Kauno „Nemuno“ mokykla-daugiafunkcis centras 2017-10-01
86 Kauno 6-asis lopšelis-darželis 2017-10-01 2018-08-31 Kauno Aleksandro
Puškino gimnazijos
87 Kauno Aleksandro Puškino gimnazija 2017-10-01
88 Kauno Aleksandro Stulginskio
mokykla-daugiafunkcis centras
2017-10-01
89 Kauno Aleksoto lopšelis-darželis 2017-10-01
90 Kauno Jono ir Petro Vileišių  mokykla 2017-10-01
91 Kauno Jono Laužiko mokykla 2017-10-01
92 Kauno Jono Žemaičio-Vytauto
mokykla-daugiafunkcis centras
2017-10-01 2018-08-31 Kauno Bernardo
Brazdžionio mokyklos
93 Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras 2017-10-01
94 Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ 2017-10-01
95 Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ 2017-10-01
96 Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“ 2017-10-01
97 Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 2017-10-01
98 Kauno lopšelis-darželis „Bitutė“ 2017-10-01
99 Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ 2017-10-01
100 Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“ 2017-10-01
101 Kauno lopšelis-darželis „Dobilėlis“ 2017-10-01
102 Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“ 2017-10-01
103 Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“ 2017-10-01 2018-08-31 Nemuno mokykla-
daugiafunkcinis centro
104 Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ 2017-10-01
105 Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“ 2017-10-01
106 Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“ 2017-10-01
107 Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 2017-10-01
108 Kauno lopšelis-darželis „Girinukas“ 2017-10-01
109 Kauno lopšelis-darželis „Girstutis“ 2017-10-01
110 Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“ 2017-10-01
111 Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ 2017-10-01
112 Kauno lopšelis-darželis „Klumpelė“ 2017-10-01
113 Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ 2017-10-01
114 Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“ 2017-10-01
115 Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ 2017-10-01
116 Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“ 2017-10-01
117 Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė 2017-10-01
118 Kauno lopšelis-darželis „Linelis“ 2017-10-01
119 Kauno lopšelis-darželis „Malūnėlis“ 2017-10-01
120 Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“ 2017-10-01
121 Kauno lopšelis-darželis „Naminukas“ 2017-10-01
122 Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“ 2017-10-01
123 Kauno lopšelis-darželis „Obelėlė“ 2017-10-01
124 Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“ 2017-10-01
125 Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ 2017-10-01
126 Kauno lopšelis-darželis „Pušaitė“ 2017-10-01
127 Kauno lopšelis-darželis „Radastėlė“ 2017-10-01
128 Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ 2017-10-01
129 Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“ 2017-10-01
130 Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“ 2017-10-01
131 Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“ 2017-10-01
132 Kauno lopšelis-darželis „Smalsutis“ 2017-10-01
133 Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ 2017-10-01
134 Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“ 2017-10-01
135 Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ 2017-10-01
136 Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ 2017-10-01
137 Kauno  vaikų darželis „Šarkelė“ 2017-10-01
138 Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“ 2017-10-01
139 Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“ 2017-10-01
140 Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“ 2017-10-01
141 Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“ 2017-10-01
142 Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ 2017-10-01
143 Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“ 2017-10-01
144 Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“ 2017-10-01
145 Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“ 2017-10-01
146 Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ 2017-10-01
147 Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“ 2017-10-01
148 Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 2017-10-01
149 Kauno lopšelis-darželis „Volungėlė“ 2017-10-01
150 Kauno lopšelis-darželis „Žara“ 2017-10-01
151 Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“ 2017-10-01
152 Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“ 2017-10-01
153 Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“ 2017-10-01
154 Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“ 2017-10-01
155 Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ 2017-10-01
156 Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“ 2017-10-01
157 Kauno lopšelis-darželis „Žuvintas“ 2017-10-01
158 Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“ 2017-10-01
159 Kauno menų darželis „Etiudas“ 2017-10-01
160 Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“ 2017-10-01
161 Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ 2017-10-01
162 Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“ 2017-10-01
163 Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis 2017-10-01
164 Kauno Panemunės lopšelis-darželis 2017-10-01
165 Kauno Prano Daunio ugdymo centras 2017-10-01
166 Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“ 2017-10-01
167 Kauno sanatorinis lopšelis-darželis Pušynėlis 2017-10-01
168 Kauno Specialioji mokykla 2017-10-01
169 Kauno Šančių lopšelis-darželis 2017-10-01
170 Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio
ugdymo mokykla (buvęs pavadinimas
Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras)
2017-10-01
171 Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis 2017-10-01
172 Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis 2017-10-01
173 Kauno lopšelis-darželis „Dvarelis“ 2017-10-01
174 Kauno vaikų darželis „Nykštukas“ 2017-10-01 2018-08-31 Kauno Žaliakalnio
lopšelis-darželio
175 Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ 2017-10-01
176 Kauno vaikų darželis „Rudnosiukas“ 2017-10-01
177 Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ 2017-10-01
178 Kauno vaikų darželis „Žiogelis“ 2017-10-01 2018-08-31 Kauno Žaliakalnio
lopšelis-darželio
179 Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla 2017-10-01
180 Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“ 2017-10-01
181 Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centras 2017-10-01 2018-08-31 Kauno Kovo 11-osios
gimnazijos
182 Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis 2017-10-01
183 Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ 2017-10-01
184 Kauno kamerinis teatras 2018-01-01
185 BĮ Parkavimas Kaune 2019-01-01
186 BĮ S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas 2020-01-01
187 VŠĮ Kauno „Vyturio“ gimnazija 2021-04-01
188 VŠĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija 2021-04-01
189 VŠĮ Kauno Juozo Urbšio progimnazija 2021-04-01
190 VŠĮ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 2021-04-01
191 VŠĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai 2021-04-01
192 VŠĮ Kauno Žalgirio futbolo akademija 2021-04-01
193 VŠĮ Kauno tvirtovės parkas 2021-04-01
194 VŠĮ „Kaunas IN“ 2021-04-01
195 VŠĮ „Kaunas 2022“ 2021-04-01