Sporto, neformalaus švietimo, kultūros, socialinės ir sveikatos apsaugos įstaigų apskaitos grupė

Įstaigos pavadinimas Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
BĮ Parkavimas Kaune Danguolė Misiūnienė specialistė 863803034 danguole.misiuniene@kba.lt
Kauno 1-oji muzikos mokykla Birutė Kviatkovkienė specialistė 867402100 birute.kviatkovkiene@kba.lt
Kauno Aleksandro Kačanausko
muzikos mokykla
Laura Sinkevičienė specialistė 863074400 laura.sinkeviciene@kba.lt
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus
vaiko mokykla
Ramunė Martinaitienė specialistė 863163786 ramune.martinaitiene@kba.lt
Dovilė Šuliokaitė specialistė 863354781 dovile.suliokaite@kba.lt
Kauno Antano Martinaičio
dailės mokykla
Ramutė Gedminienė specialistė 868160157 ramute.gedminiene@kba.lt
Kauno berniukų chorinio dainavimo
mokykla „Varpelis“
Irina Bilziukevičienė specialistė 869181383 irina.bilziukeviciene@kba.lt
Kauno Jono Laužiko specialioji mokykla Vilma Pilkienė specialistė 863086705 vilma.pilkiene@kba.lt
Kauno kamerinis teatras Irena Vyšniauskienė specialistė 863805883 irena.vysniauskiene@kba.lt
Kauno kartų namai Ramutė Gedminienė specialistė 868 160 157 ramute.gedminiene@kba.lt
Kauno kino centras „Romuva“ Nijolė Dailidonienė specialistė 865092146 nijole.dailidoniene@kba.lt
Kauno krepšinio mokykla „Žalgiris“ Dovilė Tvardauskienė specialistė 863806869 dovile.tvardauskiene@kba.lt
Kauno kultūros centras Nijolė Dailidonienė specialistė 865092146 nijole.dailidoniene@kba.lt
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centras
Jūratė Griciūtė specialistė 863876622 jurate.griciute@kba.lt
Kauno menininkų namai Dovilė Šuliokaitė specialistė 863354781 dovile.suliokaite@kba.lt
Kauno miesto muziejus Asta Rėklaitytė specialistė 863074183 asta.reklaityte@kba.lt
Kauno miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras
Danutė Povilaitienė specialistė 863083760 danute.povilaitiene@kba.lt
Kauno miesto savivaldybės
Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
Rita Kudrevičienė specialistė 868535784 rita.kudreviciene@kba.lt
Kauno miesto socialinių paslaugų centras Rūta Balsytė grupės
vadovė
869182274 ruta.balsyte@kba.lt
Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla Doloresa Baltrušienė specialistė 863093692 doloresa.baltrusiene@kba.lt
Kauno moksleivių techninės
kūrybos centras
Irina Bilziukevičienė specialistė 869181383 irina.bilziukeviciene@kba.lt
Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ Jolanta Brazienė specialistė 863866246 jolanta.braziene@kba.lt
Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba Valerija Burneikienė specialistė 863012545 valerija.burneikiene@kba.lt
Kauno švietimo inovacijų centras Odeta
Liorentaitė Rudaitienė
specialistė 863070359 odeta.rudaitiene@kba.lt
Kauno plaukimo mokykla Rima Leščinskienė specialistė 864178410 rima.lescinskiene@kba.lt
Kauno Prano Daunio ugdymo centras Snieguolė
Karinauskienė
specialistė 863834460 snieguole.karinauskiene@kba.lt
Kauno sakralinės muzikos mokykla Jelena Kalasiūnienė specialistė 863889506 jelena.kalasiuniene@kba.lt
Kauno savivaldybės vaikų globos namai Roma Baršiukaitienė specialistė 863266726 roma.barsiukaitiene@kba.lt
Kauno Specialioji mokykla Laima Zimbaitė specialistė 863081074 laima.zimbaite@kba.lt
Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ Gabija Petrauskienė specialistė 865802796 gabija.petrauskiene@kba.lt
Kauno sporto mokykla „Gaja“  Valerija Burneikienė specialistė 863012545 valerija.burneikiene@kba.lt
Kauno sporto mokykla Startas Silva Mačienė specialistė 863057157 silva.maciene@kba.lt
Asta Rėklaitytė specialistė 863074183 asta.reklaityte@kba.lt
Kauno šokio teatras „Aura“ Dovilė Šuliokaitė specialistė 863354781 dovile.suliokaite@kba.lt
Kauno tautinės kultūros centras Violeta
Dvaranauskaitė
grupės
vadovės
pavaduotoja
869179395 violeta.dvaranauskaite@kba.lt
Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“ Jelena Kalasiūnienė specialistė 863889506 jelena.kalasiuniene@kba.lt
Koncertinė įstaiga Kauno miesto
simfoninis orkestras
Rita Kudrevičienė specialistė 868535784 rita.kudreviciene@kba.lt
Vaikų gerovės centras „Pastogė“ Vilma Pilkienė specialistė 863086705 vilma.pilkiene@kba.lt
BĮ S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas Dovilė Šuliokaitė specialistė 863354781 dovile.suliokaite@kba.lt
VŠĮ Kauno Panemunės socialinės
globos namai
Ramunė Martinaitienė specialistė 863163786 ramune.martinaitiene@kba.lt
VŠĮ Kauno Žalgirio futbolo akademija Kristina Izolda Laurišienė specialistė 869171718 izolda.kristina.laurisiene@kba.lt
VŠĮ Kauno tvirtovės parkas Kristina Izolda Laurišienė specialistė 869171718 izolda.kristina.laurisiene@kba.lt
VŠĮ „Kaunas IN“ Živilė Bražiūnaitė specialistė 863871914 zivile.braziunaite@kba.lt
VŠĮ „Kaunas 2022“ Violeta Ubarevičienė specialistė 869155807 violeta.ubareviciene@kba.lt