Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos grupė

Įstaigos pavadinimas Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Kauno Aleksoto lopšelis-darželis  Valerija Burneikienė specialistė 863012545 valerija.burneikiene@kba.lt
Kauno lopšelio–darželis „Vaikystė“ Nijolė Gusienė  specialistė 865439721 nijole.gusiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“  Rasa Žalytė specialistė 865802796 rasa.zalyte@kba.lt
Kauno lopšėlis-darželis „Aušrinė“ Laura Sinkevičienė specialistė 863074400 laura.sinkeviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“  Greta Ganusauskienė specialistė 865345346 greta.ganusauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“  Ona Jakonienė specialistė 865367350 ona.jakoniene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Bitutė“  Vaiva Krupauskienė specialistė 865346722 vaiva.krupauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ Jurgita Jurkšienė grupės
vadovė
863653216 jurgita.jurksiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Malūnėlis“ Vaiva Krupauskienė specialistė 865346722 vaiva.krupauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“ Jolita Zimbienė grupės
vadovės
pavaduotoja
863091416 jolita.zimbiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Naminukas“ Jūratė Draugelienė specialistė 865397893 jurate.draugeliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“ Nijolė Gusienė  specialistė 865439721 nijole.gusiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Obelėlė“ Giedrė Majer specialistė 865426341 giegrė.majer@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“  Birutė Regelskienė specialistė 865549457 birute.regelskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“  Vaiva Krupauskienė specialistė 865346722 vaiva.krupauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Pušaitė“  Giedrė Zabulienė specialistė 863013858 giedre.zabuliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Radastėlė“  Rasa Žalytė specialistė 865802796 rasa.zalyte@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“  Vilija Mingailienė specialistė 865435810 vilija.mingailiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“ Laura Sinkevičienė specialistė 863074400 laura.sinkeviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“ Jelena Pranevičienė specialistė 865641266 jelena.praneviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“ Laima Zimbaitė specialistė 863081074 laima.zimbaite@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Smalsutis“ Giedrė Majer specialistė 865426341 giedre.majer@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“  Jūratė Čikotienė specialistė 868546385 jurate.cikotiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“  Reda Stankevičienė specialistė 865092378 reda.stankeviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ Nijolė Gusienė  specialistė 865439721 nijole.gusiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ Greta Ganusauskienė specialistė 865345346 greta.ganusauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Šarkelė“ Vilija Mingailienė specialistė 865435810 vilija.mingailiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“ Janina Eidukevičienė specialistė 865379151 janina.eidukeviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“ Lina Tamulynienė specialistė 865818201 lina.tamulyniene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“ Jūratė Draugelienė specialistė 865397893 jurate.draugeliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“ Reda Stankevičienė specialistė 865092378 reda.stankeviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ Janina Masaitienė specialistė 863674232 janina.masaitiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“ Giedrė Zabulienė specialistė 863013858 giedre.zabuliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“ Jūratė Draugelienė specialistė 865397893 jurate.draugeliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ Daiva Majauskienė specialistė 869961564 daiva.majauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“ Janina Eidukevičienė specialistė 865379151 janina.eidukeviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“ Jelena Pranevičienė specialistė 865641266 jelena.praneviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Volungėlė“ Lina Šeduikienė specialistė 865529265 lina.seduikiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Žara“ Jolita Zimbienė grupės
vadovės
pavaduotoja
863091416 jolita.zimbiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“ Ona Jakonienė specialistė 865367350 ona.jakoniene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Daiva Dagilė grupės
vadovės
pavaduotoja
869145912 daiva.dagile@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“ Daiva Dzikienė specialistė 864278149 daiva.dzikiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Žuvintas“ Laima Zimbaitė specialistė 863081074 laima.zimbaite@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“ Daiva Dzikienė specialistė 864278149 daiva.dzikiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ Virgilija Mitrikevičienė specialistė 863095619 virgilija.mitrikeviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“ Lina Šeduikienė specialistė 865529265 lina.seduikiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Dobilėlis“ Lina Tamulynienė specialistė 865818201 lina.tamulyniene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“ Laima Zimbaitė specialistė 863081074 laima.zimbaite@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ Giedrė Zabulienė specialistė 863013858 giedre.zabuliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“ Virgilija Mitrikevičienė specialistė 863095619 virgilija.mitrikeviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“ Laimutė Masienė specialistė 865457514 laimute.masiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“ Vilija Mingailienė specialistė 865435810 vilija.mingailiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Girinukas“ Jolanta Jurevičienė specialistė 865518758 jolanta.jureviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Girstutis“ Oksana Bagotyrienė specialistė 863803012 oksana.bagotyriene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“ Virgilija Mitrikevičienė specialistė 863095619 virgilija.mitrikeviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ Jolanta Jurevičienė specialistė 865518758 jolanta.jureviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Klumpelė“ Jūratė Griciūtė specialistė 863876622 jurate.griciute@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ Valerija Burneikienė specialistė 863012545 valerija.burneikiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“ Janina Eidukevičienė specialistė 865379151 janina.eidukeviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ Lina Šeduikienė specialistė 865529265 lina.seduikiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“ Birutė Regelskienė specialistė 865549457 birute.regelskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė Jolanta Jurevičienė specialistė 865518758 jolanta.jureviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Linelis“ Daiva Majauskienė specialistė 869961564 daiva.majauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“ Daiva Majauskienė specialistė 869961564 daiva.majauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“ Oksana Bagotyrienė specialistė 863803012 oksana.bagotyriene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“ Valentina Zdanavičienė specialistė 865824081 valentina.zdanaviciene@kba.lt
Kauno menų darželis „Etiudas“ Rasa Žalytė specialistė 865802796 rasa.zalyte@kba.lt
Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ Vilma Sidarienė specialistė 863871914 vilma.sidariene@kba.lt
Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“ Snieguolė Šiupšinskaitė specialistė 863803831 snieguole.siupsinskaite@kba.lt
Kauno Montesori mokykla-darželis
„Žiburėlis“
Snieguolė Šiupšinskaitė specialistė 863803831 snieguole.siupsinskaite@kba.lt
Kauno Panemunės lopšelis-darželis  Reda Stankevičienė specialistė 865092378 reda.stankeviciene@kba.lt
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis
 „Pienė“
Birutė Regelskienė specialistė 865549457 birute.regelskiene@kba.lt
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis
Pušynėlis
Daiva Dagilė grupės
vadovės
pavaduotoja
869145912 daiva.dagile@kba.lt
Kauno Šančių lopšelis-darželis  Vilma Sidarienė specialistė 863871914 vilma.sidariene@kba.lt
Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis  Janina Masaitienė specialistė 863674232 janina.masaitiene@kba.lt
Kauno vaikų darželis „Dvarelis“ Giedrė Majer specialistė 865426341 giedre.majer@kba.lt
Kauno vaikų darželis
„Raudonkepuraitė“
Oksana Bagotyrienė specialistė 863803012 oksana.bagotyriene@kba.lt
Kauno vaikų darželis „Rudnosiukas“ Ona Jakonienė specialistė 865367350 ona.jakoniene@kba.lt
Kauno vaikų darželis „Vaivorykštė“ Greta Ganusauskienė specialistė 865345346 greta.ganusauskiene@kba.lt
Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“ Daiva Dzikienė specialistė 864278149 daiva.dzikiene@kba.lt
Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis Laimutė Masienė specialistė 865457514 laimute.masiene@kba.lt