Darbo užmokesčio apskaitos grupė

Įstaigos pavadinimas Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
BĮ „Parkavimas Kaune“ Loreta Gaižauskienė grupės vadovė 863040706 loreta.gaizauskiene@kba.lt
Kauno 1-oji muzikos mokykla Dalia Žikienė specialistė 863272242 dalia.zikiene@kba.lt
Kauno Aitvaro mokykla Asta Gatautienė specialistė 863096088 asta.gatautiene@kba.lt
Kauno Aleksandro Kačanausko
muzikos mokykla
Danguolė Krulickienė specialistė 863066905 danguole.krulickiene@kba.lt
Kauno Aleksandro Puškino gimnazija Aušra Klemaitienė  specialistė 869182411 ausra.klemaitiene@kba.lt
Kauno Aleksandro Stulginskio
mokykla-DC
Simona Venckevičė specialistė 869180551 simona.venckevice@kba.lt
Kauno Aleksoto lopšelis-darželis  Ramutė Drulienė specialistė 863834500 ramute.druliene@kba.lt
Kauno Algio Žikevičiaus
saugaus vaiko mokykla
Laima Latkauskienė specialistė 868774996 laima.latkauskiene@kba.lt
Kauno Antano Martinaičio
dailės mokykla
Jelena Švykienė specialistė 869143812 jelena.svykiene@kba.lt
Kauno Antano Smetonos gimnazija Simona Venckevičė specialistė 869180551 simona.venckevice@kba.lt
Kauno Aušros gimnazija Nijolė Žemaitienė specialistė 869197177 nijole.zemaitiene@kba.lt  
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla Daiva Jonė Deščerienė specialistė 863701016 daiva.desceriene@kba.lt
Kauno berniukų chorinio dainavimo
mokykla Varpelis
Jelena Švykienė specialistė 869143812 jelena.svykiene@kba.lt
Kauno Gedimino sporto ir
sveikatinimo gimnazija
Vaida Talkevičienė specialistė 869142600 vaida.talkeviciene@kba.lt
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija Vaida Talkevičienė specialistė 869142600 vaida.talkeviciene@kba.lt
Kauno Jono ir Petro Vileišių  mokykla Danutė Mikelaitienė specialistė 863089364 danute.mikelaitiene@kba.lt
Kauno Jono Jablonskio gimnazija Aistė Vaičiulienė specialistė 869142193 aiste.vaiciuliene@kba.lt
Kauno Jono Laužiko specialioji mokykla Alma Stanevičiūtė specialistė 863076392 alma.staneviciute@kba.lt
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija Veronika Kolesnikova specialistė 863085116 veronika.kolesnikova@kba.lt
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija Daiva Jonė Deščerienė specialistė 863701016 daiva.desceriene@kba.lt
Kauno kartų namai Dalia Žikienė specialistė 863272242 dalia.zikiene@kba.lt
Kauno Kazio Griniaus progimnazija Sandra Juozulevičienė specialistė 863227228 sandra.juozuleviciene@kba.lt
Kauno Kovo 11-osios gimnazija Nijolė Žemaitienė specialistė 869197177 nijole.zemaitiene@kba.lt  
Kauno krepšinio mokykla Žalgiris Meilė Kazakauskienė specialistė 863058075 meile.kazakauskiene@kba.lt
Kauno kultūros centras Dalia Žikienė specialistė 863272242 dalia.zikiene@kba.lt
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centras
Meilė Kazakauskienė specialistė 863058075 meile.kazakauskiene@kba.lt
Kauno lopšelio–darželis „Vaikystė“ Laima Latkauskienė specialistė 868774996 laima.latkauskiene@kba.lt
Kauno lopšėlis-darželis „Aušrinė“ Angelė Jočbalienė specialistė 863427425 angele.jocbaliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“  Asta Gatautienė specialistė 863096088 asta.gatautiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ Simona Venckevičė specialistė 869180551 simona.venckevice@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Malūnėlis“ Veronika Kolesnikova specialistė 863085116 veronika.kolesnikova@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“ Jūratė Kunigėlienė  specialistė 863059451 jurate.kunigeliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Naminukas“ Danguolė Krulickienė specialistė 863066905 danguole.krulickiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“ Jūratė Kunigėlienė  specialistė 863059451 jurate.kunigeliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Obelėlė“ Laima Latkauskienė specialistė 868774996 laima.latkauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“  Laima Latkauskienė specialistė 868774996 laima.latkauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Pušaitė“  Diana Montautienė specialistė 863073466 diana.montautiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Radastėlė“  Sandra Juozulevičienė specialistė 863227228 sandra.juozuleviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“  Sandra Juozulevičienė specialistė 863227228 sandra.juozuleviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“ Asta Gatautienė specialistė 863096088 asta.gatautiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“ Alma Stanevičiūtė specialistė 863076392 alma.staneviciute@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Smalsutis“ Loreta Gaižauskienė grupės vadovė 863040706 loreta.gaizauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“  Sandra Juozulevičienė specialistė 863227228 sandra.juozuleviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ Veronika Kolesnikova specialistė 863085116 veronika.kolesnikova@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Šarkelė“ Diana Montautienė specialistė 863073466 diana.montautiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“ Veronika Kolesnikova specialistė 863085116 veronika.kolesnikova@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“ Laima Latkauskienė specialistė 868774996 laima.latkauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“ Ramutė Drulienė specialistė 863834500 ramute.druliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ Ramutė Drulienė specialistė 863834500 ramute.druliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“ Raminta Šlekytė specialistė 863674880 raminta.slekyte@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“ Danguolė Krulickienė specialistė 863066905 danguole.krulickiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Volungėlė“ Alma Stanevičiūtė specialistė 863076392 alma.staneviciute@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Žara“ Meilė Kazakauskienė specialistė 863058075 meile.kazakauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“ Asta Gatautienė specialistė 863096088 asta.gatautiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“ Laima Latkauskienė specialistė 868774996 laima.latkauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Atžalėlė” Vaida Talkevičienė specialistė 869142600 vaida.talkeviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Aviliukas” Simona Venckevičė specialistė 869180551 simona.venckevice@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė” Danutė Mikelaitienė specialistė 863089364 danute.mikelaitiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Dobilėlis” Raminta Šlekytė specialistė 863674880 raminta.slekyte@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Dvarelis” Aistė Vaičiulienė specialistė 869142193 aiste.vaiciuliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Ežiukas” Vaida Talkevičienė specialistė 869142600 vaida.talkeviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Gintarėlis” Dalia Žikienė specialistė 863272242 dalia.zikiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Klumpelė” Raminta Šlekytė specialistė 863674880 raminta.slekyte@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Kodėlčiukas” Simona Venckevičė specialistė 869180551 simona.venckevice@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Pagrandukas” Danguolė Tuminienė  specialistė 869183348 danguole.tuminiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Rudnosiukas” Nijolė Žemaitienė specialistė 869197177 nijole.zemaitiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Sadutė” Jelena Švykienė specialistė 869143812 jelena.svykiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Spragtukas” Vaida Talkevičienė specialistė 869142600 vaida.talkeviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Šilelis” Asta Gatautienė specialistė 863096088 asta.gatautiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Šilinukas” Nijolė Žemaitienė specialistė 869197177 nijole.zemaitiene@kba.lt  
Kauno lopšelis-darželis ,,Šnekutis” Danguolė Tuminienė  specialistė 869183348 danguole.tuminiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Tukas” Jelena Švykienė specialistė 869143812 jelena.svykiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Žilvitis” Nijolė Žemaitienė specialistė 869197177 nijole.zemaitiene@kba.lt  
Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis” Ramutė Drulienė specialistė 863834500 ramute.druliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis ,,Žuvintas” Angelė Jočbalienė specialistė 863427425 angele.jocbaliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ Danguolė Krulickienė specialistė 863066905 danguole.krulickiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“ Raminta Šlekytė specialistė 863674880 raminta.slekyte@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“ Sandra Juozulevičienė specialistė 863227228 sandra.juozuleviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“ Veronika Kolesnikova specialistė 863085116 veronika.kolesnikova@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“ Veronika Kolesnikova specialistė 863085116 veronika.kolesnikova@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Girinukas“ Jūratė Kunigėlienė  specialistė 863059451 jurate.kunigeliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Girstutis“ Diana Montautienė specialistė 863073466 diana.montautiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“ Jelena Švykienė specialistė 869143812 jelena.svykiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ Danguolė Krulickienė specialistė 863066905 danguole.krulickiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“ Ramutė Drulienė specialistė 863834500 ramute.druliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ Diana Montautienė specialistė 863073466 diana.montautiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“ Ramutė Drulienė specialistė 863834500 ramute.druliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė Diana Montautienė specialistė 863073466 diana.montautiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Linelis“ Raminta Šlekytė specialistė 863674880 raminta.slekyte@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ Ramutė Drulienė specialistė 863834500 ramute.druliene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“ Sandra Juozulevičienė specialistė 863227228 sandra.juozuleviciene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“ Meilė Kazakauskienė specialistė 863058075 meile.kazakauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“ Danguolė Krulickienė specialistė 863066905 danguole.krulickiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis
,,Raudonkepuraitė”
Dalia Žikienė specialistė 863272242 dalia.zikiene@kba.lt
Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos
viešoji biblioteka
Danutė Mikelaitienė specialistė 863089364 danute.mikelaitiene@kba.lt
Kauno Maironio universitetinė gimnazija Vaida Talkevičienė specialistė 869142600 vaida.talkeviciene@kba.lt
Kauno Martyno Mažvydo
progimnazija
Danguolė Tuminienė  specialistė 869183348 danguole.tuminiene@kba.lt
Kauno menininkų namai Ramutė Drulienė specialistė 863834500 ramute.druliene@kba.lt
Kauno menų darželis ,,Etiudas” Aistė Vaičiulienė specialistė 869142193 aiste.vaiciuliene@kba.lt
Kauno miesto kamerinis teatras Meilė Kazakauskienė specialistė 863058075 meile.kazakauskiene@kba.lt
Kauno miesto muziejus Danutė Mikelaitienė specialistė 863089364 danute.mikelaitiene@kba.lt
Kauno miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras
Dalia Žikienė specialistė 863272242 dalia.zikiene@kba.lt
Kauno miesto socialinių paslaugų centras Jelena Švykienė specialistė 869143812 jelena.svykiene@kba.lt
Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla Daiva Jonė Deščerienė specialistė 863701016 daiva.desceriene@kba.lt
Kauno Milikonių progimnazija Jūratė Kunigėlienė  specialistė 863059451 jurate.kunigeliene@kba.lt
Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ Meilė Kazakauskienė specialistė 863058075 meile.kazakauskiene@kba.lt
Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“ Jūratė Kunigėlienė  specialistė 863059451 jurate.kunigeliene@kba.lt
Kauno moksleivių techninės
kūrybos centras
Asta Gatautienė specialistė 863096088 asta.gatautiene@kba.lt
Kauno Montesori
mokykla-darželis „Žiburėlis“
Veronika Kolesnikova specialistė 863085116 veronika.kolesnikova@kba.lt
Kauno Motiejaus Valančiaus
mokykla-darželis
Asta Gatautienė specialistė 863096088 asta.gatautiene@kba.lt
Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ Danutė Mikelaitienė specialistė 863089364 danute.mikelaitiene@kba.lt
Kauno Nemuno
mokykla-daugiafunkcis centras
Vaida Talkevičienė specialistė 869142600 vaida.talkeviciene@kba.lt
Kauno Palemono gimnazija Diana Montautienė specialistė 863073466 diana.montautiene@kba.lt
Kauno Panemunės lopšelis-darželis  Alma Stanevičiūtė specialistė 863076392 alma.staneviciute@kba.lt
Kauno Panemunės pradinė mokykla Laima Latkauskienė specialistė 868774996 laima.latkauskiene@kba.lt
Kauno Paparčio pradinė mokykla Aistė Vaičiulienė specialistė 869142193 aiste.vaiciuliene@kba.lt
Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba Meilė Kazakauskienė specialistė 863058075 meile.kazakauskiene@kba.lt
Kauno švietimo inovacijų centras Jelena Švykienė specialistė 869143812 jelena.svykiene@kba.lt
Kauno Petrašiūnų progimnazija Nijolė Žemaitienė specialistė 869197177 nijole.zemaitiene@kba.lt  
Kauno Pilėnų progimnazija Daiva Jonė Deščerienė specialistė 863701016 daiva.desceriene@kba.lt
Kauno plaukimo mokykla Raminta Šlekytė specialistė 863674880 raminta.slekyte@kba.lt
Kauno Prano Daunio ugdymo centras Danguolė Krulickienė specialistė 863066905 danguole.krulickiene@kba.lt
Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla Danguolė Tuminienė  specialistė 869183348 danguole.tuminiene@kba.lt
Kauno Ryto pradinė mokykla Ramutė Drulienė specialistė 863834500 ramute.druliene@kba.lt  
Kauno Rokų gimnazija Danguolė Tuminienė  specialistė 869183348 danguole.tuminiene@kba.lt
Kauno sakralinės muzikos mokykla Jelena Švykienė specialistė 869143812 jelena.svykiene@kba.lt
Kauno sanatorinis
lopšelis-darželis ,,Pienė”
Daiva Jonė Deščerienė specialistė 863701016 daiva.desceriene@kba.lt
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis
Pušynėlis
Jūratė Kunigėlienė  specialistė 863059451 jurate.kunigeliene@kba.lt
Kauno Santaros gimnazija Vaida Talkevičienė specialistė 869142600 vaida.talkeviciene@kba.lt
Kauno Saulės gimnazija Aušra Klemaitienė  specialistė 869182411 ausra.klemaitiene@kba.lt
Kauno savivaldybės vaikų globos namai Angelė Jočbalienė specialistė 863427425 angele.jocbaliene@kba.lt
Kauno Senamiesčio progimnazija Raminta Šlekytė specialistė 863674880 raminta.slekyte@kba.lt
Kauno Simono Daukanto progimnazija Alma Stanevičiūtė specialistė 863076392 alma.staneviciute@kba.lt
Kauno Specialioji mokykla Meilė Kazakauskienė specialistė 863058075 meile.kazakauskiene@kba.lt
Kauno sporto mokykla Bangpūtys Raminta Šlekytė specialistė 863674880 raminta.slekyte@kba.lt
Kauno sporto mokykla Gaja Raminta Šlekytė specialistė 863674880 raminta.slekyte@kba.lt
Kauno sporto mokykla Startas Sandra Juozulevičienė specialistė 863227228 sandra.juozuleviciene@kba.lt
Kauno Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno gimnazija
Danguolė Tuminienė  specialistė 869183348 danguole.tuminiene@kba.lt
Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras Aistė Vaičiulienė specialistė 869142193 aiste.vaiciuliene@kba.lt
Kauno Suzuki progimnazija Aušra Klemaitienė  specialistė 869182411 ausra.klemaitiene@kba.lt
Vytauto Didžiojo universiteto
klasikinio ugdymo mokykla
Aistė Vaičiulienė specialistė 869142193 aiste.vaiciuliene@kba.lt
Kauno Šančių lopšelis-darželis  Diana Montautienė specialistė 863073466 diana.montautiene@kba.lt
Kauno Šilo pradinė mokykla Asta Gatautienė specialistė 863096088 asta.gatautiene@kba.lt
Kauno šokio teatras Aura Danutė Mikelaitienė specialistė 863089364 danute.mikelaitiene@kba.lt
Kauno šv. Kazimiero progimnazija Aušra Klemaitienė  specialistė 869182411 ausra.klemaitiene@kba.lt
Kauno Tado Ivanausko progimnazija Angelė Jočbalienė specialistė 863427425 angele.jocbaliene@kba.lt
Kauno tautinės kultūros centras Danutė Mikelaitienė specialistė 863089364 danute.mikelaitiene@kba.lt
Kauno technologijos universiteto
inžinerijos licėjus
Simona Venckevičė specialistė 869180551 simona.venckevice@kba.lt
Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis  Diana Montautienė specialistė 863073466 diana.montautiene@kba.lt
Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis  Meilė Kazakauskienė specialistė 863058075 meile.kazakauskiene@kba.lt
Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ Veronika Kolesnikova specialistė 863085116 veronika.kolesnikova@kba.lt
Kauno Vaišvydavos pagrindinė
mokykla
Sandra Juozulevičienė specialistė 863227228 sandra.juozuleviciene@kba.lt
Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“ Laima Latkauskienė specialistė 868774996 laima.latkauskiene@kba.lt
Kauno Varpelio pradinė mokykla Aušra Klemaitienė  specialistė 869182411 ausra.klemaitiene@kba.lt
Kauno Varpo gimnazija Vaida Talkevičienė specialistė 869142600 vaida.talkeviciene@kba.lt
Kauno Veršvų gimnazija Danguolė Tuminienė  specialistė 869183348 danguole.tuminiene@kba.lt
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija Aušra Klemaitienė  specialistė 869182411 ausra.klemaitiene@kba.lt
Kauno Vinco Kudirkos progimnazija Diana Montautienė specialistė 863073466 diana.montautiene@kba.lt
Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis Alma Stanevičiūtė specialistė 863076392 alma.staneviciute@kba.lt
Kauno Žaliakalnio progimnazija Nijolė Žemaitienė specialistė 869197177 nijole.zemaitiene@kba.lt  
Kino teatras Romuva Danguolė Tuminienė  specialistė 869183348 danguole.tuminiene@kba.lt
Koncertinė įstaiga Kauno miesto
simfoninis orkestras
Angelė Jočbalienė specialistė 863427425 angele.jocbaliene@kba.lt
Koncertinė įstaiga Kauno santaka Angelė Jočbalienė specialistė 863427425 angele.jocbaliene@kba.lt
KTU Vaižganto progimnazija Daiva Jonė Deščerienė specialistė 863701016 daiva.desceriene@kba.lt
Vaikų gerovės centras Pastogė Danutė Mikelaitienė specialistė 863089364 danute.mikelaitiene@kba.lt
Vytauto Didžiojo universiteto
Atžalyno progimnazija
Aistė Vaičiulienė specialistė 869142193 aiste.vaiciuliene@kba.lt
S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas Aistė Vaičiulienė specialistė 869142193 aiste.vaiciuliene@kba.lt
VŠĮ Kauno „Vyturio“ gimnazija Jūratė Kunigėlienė  specialistė 863059451 jurate.kunigeliene@kba.lt
VŠĮ Vytauto Didžiojo universiteto
 „Rasos“ gimnazija
Nijolė Žemaitienė specialistė 869197177 nijole.zemaitiene@kba.lt
VŠĮ Kauno Juozo Urbšio progimnazija Dalia Žikienė specialistė 863272242 dalia.zikiene@kba.lt
VŠĮ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija Laima Latkauskienė specialistė 868774996 laima.latkauskiene@kba.lt
VŠĮ Kauno Panemunės
socialinės globos namai
Danguolė Krulickienė specialistė 863066905 danguole.krulickiene@kba.lt
VŠĮ Kauno Žalgirio futbolo akademija Diana Montautienė specialistė 863073466 diana.montautiene@kba.lt
VŠĮ Kauno tvirtovės parkas Angelė Jočbalienė specialistė 863427425 angele.jocbaliene@kba.lt
VŠĮ „Kaunas IN“ Raminta Šlekytė specialistė 863674880 raminta.slekyte@kba.lt
VŠĮ „Kaunas 2022“ Alma Stanevičiūtė specialistė 863076392 alma.staneviciute@kba.lt