Bendrojo ugdymo įstaigų apskaitos grupė

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Anželika Januškienė grupės vadovė 869 197 425 anzelika.januskiene@kba.lt
Vilija Žiūkienė grupės vadovės pavaduotoja 863 074 813 vilija.ziukiene@kba.lt
Edita Turčinavičienė specialistė 863 096 088 edita.turcinaviciene@kba.lt
Aušra Gudonienė specialistė 867 834 776 ausra.gudoniene@kaunas.lt
Minalda Pakštienė specialistė 869 182 878 minalda.pakstiene@kba.lt
Ona Avtamonovienė specialistė 867 266 353 ona.avtamonoviene@kba.lt
Dalia Bendoraitienė specialistė 865 628 989 dalia.bendoraitiene@kba.lt
Daiva Malažinskienė specialistė 863 701 016 daiva.malazinskiene@kba.lt
Birutė Vaitekūnienė specialistė 861 622 594 birute.vaitekuniene@kba.lt
Audronė Meškuotienė specialistė 863 068 182 audrone.meskuotiene@kba.lt
Virginija Šulcienė specialistė 863 072 305 virginija.sulciene@kba.lt
Jelena Pranevičienė specialistė 865 641 266 jelena.praneviciene@kba.lt
Rasa Karčiauskienė specialistė 863 061 680 rasa.karciauskiene@kba.lt
Doloresa Baltrušienė specialistė 863 093 692 doloresa.baltrusiene@kba.lt
Neringa Viburienė specialistė 861 955 700 neringa.viburiene@kba.lt
Milda Kivarė specialistė 865 438 164 milda.kivare@kba.lt
Irena Žižytė specialistė 869 178 625 irena.zizyte@kba.lt
Šarūnė Murauskienė specialistė 862 059 061 sarune.murauskiene@kba.lt
Audronė Guzikauskienė specialistė 860 021 858 ausdrone.guzikauskiene@kba.lt
Audronė Gedvilaitė specialistė 863 082 492 audrone.gedvilaite@kba.lt
Roma Grinkevičienė specialistė 863 097 022 roma.grinkeviciene@kba.lt
Aušra Gedžiūnienė specialistė 869 164 949 ausra.gedziuniene@kba.lt
Irena Šimkonienė specialistė 837 311 964 irena.simkoniene@kba.lt
Vilija Jurgaitienė specialistė 863 027 931 vilija.jurgaitiene@kba.lt
Vida Gedminienė specialistė 863 803 034 vida.gedminiene@kba.lt
Vaida Rakienė specialistė 863 070 359 vaida.rakiene@kba.lt
Virginija Kanienė specialistė 869 197 018 virginija.kaniene@kba.lt
Danutė Povilaitienė specialistė 863 083 760 danute.povilaitiene@kba.lt
Danutė Blažonytė specialistė 863 876 544 danute.blazonyte@kba.lt
Rasa Baranauskienė specialistė 863 035 072 rasa.baranauskiene@kba.lt
Snieguolė Šiupšinskaitė specialistė 863 803 831 snieguole.siupsinskaite@kba.lt
Roma Liuda Kručkauskienė specialistė 869 188 211 roma.liuda.kruckauskiene@kba.lt