Pradinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, daugiafunkcinių centrų apskaitos grupė

Įstaigos pavadinimas Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Kauno „Aitvaro“ mokykla Ona Avtamonovienė specialistė 867266353 ona.avtamonoviene@kba.lt
Kauno „Nemuno“ mokykla Lina Kliukienė specialistė 863080942 lina.kliukiene@kba.lt
Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla Ona Avtamonovienė specialistė 867266353 ona.avtamonoviene@kba.lt
Kauno „Ryto“ pradinė mokykla Dalia Bendoraitienė specialistė 865628989 dalia.bendoraitiene@kba.lt
Kauno „Santaros“ gimnazija Rasa Baranauskienė specialistė 863035072 rasa.baranauskiene@kba.lt
Kauno „Saulės“ gimnazija Anželika Januškienė grupės
vadovė
869197425 anzelika.januskiene@kba.lt
Kauno „Šilo“ pradinė mokykla Virginija Kanienė specialistė 869197018 virginija.kaniene@kba.lt
Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla Audronė Meškuotienė specialistė 863068182 audrone.meskuotiene@kba.lt
Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla Vilija Žiūkienė grupės
vadovės
pavaduotoja
863074813 vilija.ziukiene@kba.lt
Kauno Aleksandro Puškino gimnazija Audronė Meškuotienė specialistė 863068182 audrone.meskuotiene@kba.lt
Kauno Aleksandro Stulginskio
mokykla-daugiafunkcis centras
Valentina Zdanavičienė specialistė 865824081 valentina.zdanaviciene@kba.lt
Kauno Antano Smetonos gimnazija Virginija Šulcienė specialistė 863072305 virginija.sulciene@kba.lt
Kauno Aušros gimnazija Irina Bilziukevičienė specialistė 869181383 irina.bilziukeviciene@kba.lt
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla Dalia Būdienė specialistė 865477084 dalia.budiene@kba.lt
Kauno Dainavos progimnazija Jelena Pranevičienė specialistė 865641266 jelena.praneviciene@kba.lt
Kauno Gedimino sporto ir
sveikatinimo gimnazija
Danutė Povilaitienė specialistė 863083760 danute.povilaitiene@kba.lt
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija Neringa Viburienė specialistė 861955700 neringa.viburiene@kba.lt
Kauno Jono ir Petro Vileišių  mokykla Daiva Zykuvienė specialistė 864370950 daiva.zykuviene@kba.lt
Kauno Jono Jablonskio gimnazija Minalda Pakštienė specialistė 869182878 minalda.pakstiene@kba.lt
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija Erika Kučinskaitė specialistė 863620816 erika.vasiliauskiene@kba.lt
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija Doloresa Baltrušienė specialistė 863093692 doloresa.baltrusiene@kba.lt
Kauno Kazio Griniaus progimnazija Neringa Viburienė specialistė 861955700 neringa.viburiene@kba.lt
Kauno Kovo 11-osios gimnazija Irena Žižytė specialistė 869178625 irena.zizyte@kba.lt
Kauno Maironio universitetinė gimnazija Audronė Meškuotienė specialistė 863068182 audrone.meskuotiene@kba.lt
Kauno Martyno Mažvydo progimnazija Edita Turčinavičienė specialistė 863096088 edita.turcinaviciene@kba.lt
Kauno Milikonių progimnazija Irena Žižytė specialistė 869178625 irena.zizyte@kba.lt
Kauno Motiejaus Valančiaus
mokykla-darželis
Dalia Būdienė specialistė 865477084 dalia.budiene@kba.lt
Kauno Palemono gimnazija Roma Liuda
Kručkauskienė
specialistė 869188211 roma.liuda.kruckauskiene@kba.lt
Kauno Panemunės pradinė mokykla Minalda Pakštienė specialistė 869182878 minalda.pakstiene@kba.lt
Kauno Petrašiūnų progimnazija Daiva Zykuvienė specialistė 864370950 daiva.zykuviene@kba.lt
Kauno Pilėnų progimnazija Audronė Gedvilaitė specialistė 863082492 audrone.gedvilaite@kba.lt
Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla Lina Kliukienė specialistė 863080942 lina.kliukiene@kba.lt
Kauno Rokų gimnazija Roma Liuda
Kručkauskienė
specialistė 869188211 roma.liuda.kruckauskiene@kba.lt
Kauno Senamiesčio progimnazija Audronė Gedvilaitė specialistė 863082492 audrone.gedvilaite@kba.lt
Kauno Simono Daukanto progimnazija Rasa Karčiauskienė specialistė 863061681 rasa.karciauskiene@kba.lt
Kauno Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno gimnazija
Šarūnė Murauskienė specialistė 862059061 sarune.murauskiene@kba.lt
Kauno suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo centras
Rasa Karčiauskienė specialistė 863061681 rasa.karciauskiene@kba.lt
Kauno Suzukio pradinė mokykla Daiva Malažinskienė specialistė 863701016 daiva.malazinskiene@kba.lt
Kauno Šančių mokykla-
daugiafunkcis centras
Virginija Kanienė specialistė 869197018 virginija.kaniene@kba.lt
Kauno Šv. Kazimiero progimnazija Irena Žižytė specialistė 869178625 irena.zizyte@kba.lt
Kauno Tado Ivanausko progimnazija Milda Kivarė specialistė 865438164 milda.kivare@kba.lt
Kauno technologijos universiteto
inžinerijos licėjus
Rasa Baranauskienė specialistė 863035072 rasa.baranauskiene@kba.lt
Kauno technologijos universiteto
Vaižganto progimnazija
Roma Grinkevičienė specialistė 863097022 roma.grinkeviciene@kba.lt
Kauno Vaišvydavos
pagrindinė mokykla
Valentina Zdanavičienė specialistė 865824081 valentina.zdanaviciene@kba.lt
Kauno Varpo gimnazija Roma Grinkevičienė specialistė 863097022 roma.grinkeviciene@kba.lt
Kauno Veršvų gimnazija Virginija Kanienė specialistė 869197018 virginija.kaniene@kba.lt
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija Roma Liuda
Kručkauskienė
specialistė 869188211 roma.liuda.kruckauskiene@kba.lt
Kauno Vinco Kudirkos progimnazija Šarūnė Murauskienė specialistė 862059061 sarune.murauskiene@kba.lt
Kauno Žaliakalnio progimnazija Aušra Gedžiūnienė specialistė 869164949 ausra.gedziuniene@kba.lt
Tirkiliškių mokykla-darželis Dalia Būdienė specialistė 865477084 dalia.budiene@kba.lt
Vytauto Didžiojo universiteto
Atžalyno progimnazija
Virginija Šulcienė specialistė 863072305 virginija.sulciene@kba.lt