Administracija

Vardas, pavardė Pareigos Veikla Telefono Nr. El. paštas
Roma Noreikienė Direktorė Reikalavimai
ir funkcijos
865 211 329 roma.noreikiene@kba.lt
Nijolė Patinskienė Direktoriaus pavaduotoja Reikalavimai
ir funkcijos
8 631 51327 nijole.patinskiene@kba.lt
Jurgita Šalienė Vyr. buhalterė Reikalavimai
ir funkcijos
8 633 56303 jurgita.saliene@kba.lt
Sandra Ingelevičienė Dokumentų ir personalo
valdymo specialistė
Reikalavimai
ir funkcijos
8 685 65431 sandra.ingeleviciene@kba.lt
Rūta Balsytė Grupės vadovė Reikalavimai
ir funkcijos
8 691 82274 ruta.balsyte@kba.lt
(sporto mokyklos, neformalaus ugdymo,
socialinės, kultūros, sveikatos, specialiosios  įstaigos)
Violeta Dvaranauskaitė Grupės vadovės pavaduotoja Reikalavimai
ir funkcijos
8 691 79395 violeta.dvaranauskaite@kba.lt
Anželika Januškienė Grupės vadovė Reikalavimai
ir funkcijos
8 691 97425 anzelika.januskiene@kba.lt
(pradinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, daugiafunkcinių centrų)
Vilija Žiūkienė Grupės vadovės pavaduotoja Reikalavimai
ir funkcijos
8 630 74813 vilija.ziukiene@kba.lt
Loreta Gaižauskienė Grupės vadovė Reikalavimai
ir funkcijos
8 630 40706 loreta.gaizauskiene@kba.lt
(darbo užmokesčio)
Jurgita Jurkšienė Grupės vadovė Reikalavimai
ir funkcijos
863 653 216 jurgita.jurksiene@kba.lt
(ikimokyklinio ugdymo įstaigų)
Daiva Dagilė Grupės vadovės pavaduotoja Reikalavimai
ir funkcijos
8 691 45912 daiva.dagile@kba.lt
Jolita Zimbienė Grupės vadovės pavaduotoja Reikalavimai
ir funkcijos
8 630 91416 jolita.zimbiene@kba.lt