Administracija

Pareigos Vardas Pavardė
El. paštas
Veikla Mobilusis
Direktorius Gvidas Karkauskas
gvidas.karkauskas@kba.lt
 Reikalavimai
ir funkcijos
8 652 11329
Direktoriaus pavaduotoja Nijolė Patinskienė
nijole.patinskiene@kba.lt
Reikalavimai
ir funkcijos
8 631 51327
Vyr. buhalterė Jurgita Šalienė
jurgita.saliene@kba.lt
Reikalavimai
ir funkcijos
8 633 56303
Dokumentų ir personalo valdymo specialistė Sandra Ingelevičienė
sandra.ingeleviciene@kba.lt
Reikalavimai
ir funkcijos
8 685 65431
Grupės vadovė
(sporto mokyklos, neformalaus ugdymo,
socialinės, kultūros, sveikatos įstaigos)
Rūta Balsytė
ruta.balsyte@kba.lt
Reikalavimai
ir funkcijos
8 691 82274
Grupės vadovės pavaduotoja Violeta Dvaranauskaitė
violeta.dvaranauskaite@kba.lt
Reikalavimai
ir funkcijos
8 691 79395
Grupės vadovė
(pradinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų)
Anželika Januškienė
anzelika.januskiene@kba.lt
Reikalavimai
ir funkcijos
8 691 97425
Grupės vadovės pavaduotoja Vilija Žiūkienė
vilija.ziukiene@kba.lt
Reikalavimai
ir funkcijos
8 630 74813
Grupės vadovė
(darbo užmokesčio)
Aušra Gedžiūnienė
ausra.gedziuniene@kba.lt
Reikalavimai
ir funkcijos
8 691 64949
Grupės vadovės pavaduotoja Loreta Gaižauskienė
loreta.gaizauskiene@kba.lt
Reikalavimai
ir funkcijos
8 630 40706
Grupės vadovė
(ikimokyklinių, specialiųjų įstaigų,
daugiafunkcių centrų)
Jurgita Jurkšienė
jurgita.jurksiene@kba.lt
Reikalavimai
ir funkcijos
Grupės vadovės pavaduotoja Asta Anikanovienė
asta.anikanoviene@kba.lt
Reikalavimai
ir funkcijos
8 691 45912
Grupės vadovės pavaduotoja Jolita Zimbienė
jolita.zimbiene@kba.lt
Reikalavimai
ir funkcijos
8 630 91416