Istorija

Biudžetinė įstaiga „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ įkurta 2016 m. sausio 6d., veikianti adresu Aušros g. 42A, Kaunas. Laikinuoju vadovu paskiriamas Audrius Lukoševičius.

Nuo veiklos pradžios įstaiga teikė buhalterinės apskaitos paslaugas 8 Kauno miesto sporto įstaigoms.

Nuo 2016m. gruodžio 17d. iki 2019m. liepos 12d. įstaigai vadovavo Gvidas Karkauskas.

Nuo 2017 m. sausio 1d. prie vieningos centralizuotos apskaitos prijungiamos 17 biudžetinių neformalaus ugdymo ir pedagoginės pagalbos įstaigos.

Nuo 2017 m. balandžio 1d. prie vieningos centralizuotos apskaitos prijungiamos 17 biudžetinių socialinių paslaugų, sveikatos, kultūros ir meno įstaigos.

Nuo 2017 m. liepos 1d. įstaiga vykdydama Kauno miesto tarbos sprendimą perima 46 bendrojo ugydmo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą.

2017m. spalio 1d. baigiamas Kauno m. biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centralizavmo procesas – perimama  100 ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo įstaigų buhalterinę apskaitą ir persikelia į patalpas esančias T. Masiulio g. 10, Kaunas.

2017m. lapkričio 14d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T – 749 patvirtinami atnaujinti nuostatai.